วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชาวไทยดำหรือลาวโซ่งเรียกคนไทยว่าอะไร

ชาวไทยดำ หรือ ลาวโซ่ง ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เรียกคนไทยว่า "บักโก่ย"

"บัก" เป็นคำนำหน้าเรียกคนหรือผลไม้ "โก่ย" หมายถึง โกย เนื่องจากเดิมชาวลาวโซ่งที่อพยพมามีสถานภาพเป็นรองชาวไทยเจ้าของพื้นที่ และถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนไทยหลายประการ คนไทยดำหรือลาวโซ่งที่ซื่อกว่าจึงเสียเปรียบ ถูกคนไทย "กอบโกย" ผลประโยชน์ บางทีมีคนไทยมาโขมยข้าวในนา มาปล้น ทำให้ชาวไทยดำหรือลาวโซ่งเจ็บแค้นจึงเรียกคนไทยว่า "บักโก่ย"

บางที ยังเรียก "บักโก่ย ผู้แหล่" คำ "ผู้แหล่" นั้น หมายคนมีผิวสีดำ สีคล้ำ เนื่องจากชาวไทยดำหรือลาวโซ่งอพยพมาจากทางเหนือ ซึ่งเดิมชนกลุ่มนี้มีผิวขาวกว่าชาวไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และมองว่าคนไทยนั้น "แหล่" คือมีผิวดำหรือคล้ำ
 
ชัยวัฒน์ เสาทองม. มหาสารคาม